Laminátové podlahy Balterio - přejděte na úvodní stranu

Pokládka laminátových podlah

Pokládka laminátové podlahy v PDF  Jak nainstalovat laminátovou podlahu [ návod na pokládku ve formátu PDF, 3,3 MB ]

Pokládka vinylové podlahy Rigid Vinyl v PDF  Jak nainstalovat podlahu rigid vinyl [ návod na pokládku ve formátu PDF, 3,8 MB ]

Balterio Click Xpress® Balterio spojovací zámek Click XPress

Click Xpress® je revoluční systém použitý k montáži laminátu. Jedinečný postupný systém Vám umožní smontovat laminát téměř okamžitě a úplně bez použití lepidla. Click Xpress® zajišťuje bezešvé, pevné laminátové povrchy, které vydrží léta. Kromě toho může být laminátová podlaha opakovaně vyměňována.

Pokládka laminátové podlahy v PDF  Pokládka laminátové podlahy [ návod na pokládku ve formátu PDF, formát A4, 1,6 MB ]

Užitečné odkazy na pokládku podlahy na webu balterio.com:

Nářadí, které potřebujete:

Příprava pokládky

Aklimatizace

Povrch

Čerstvý beton

V nových domech je třeba nechat vysušit nedávno odlitý beton po dostatečně dlouhou dobu. Místnost by měla být adekvátně větraná.
Přibližné pravidlo je:

  • týden vysoušení na 1 cm pro tloušťky do 4 cm
  • týdny vysoušení na 1 cm pro tloušťky přes 4 cm (čili měli byste beton s tloušťkou 6 cm nechat vysoušet po (1x4)+(2x2) = 8 týdnů) vlhkost betonu by neměla překročit 2.5% (metoda CM)
  • V této souvislosti dejte pozor na to, že je třeba zvažovat i faktory okolního prostředí. Před položením podkladu podlahy vždy instalujte parozábranu.

Podlahové vytápění

Laminátové podlahy Balterio mohou být instalovány bez potíží na povrchy s vodním podlahovým vytápěním, za podmínky, že trubky s teplou vodou jsou min. 3 cm pod povrchem a kontaktní teplota podlahy nepřekročí 28°C. Před instalací podlahy byste měli počítat s těmito aspekty:

  • před začátkem vypněte podlahové vytápění; teplota podlahy by neměla překročit 18°C
  • nejprve instalujte parozábranu (150 μ); je-li to třeba, použijte fólii jiných rozměrů, ale ujistěte se, že se kusy překrývají nejméně o 20 cm předtím, než je spojíte dohromady vodovzdornou lepicí páskou
  • po instalaci podlahy počkejte aspoň 24 hodin než znovu zapnete podlahové vytápění. Zabraňte nadměrným rozdílům teploty a zapínejte a vypínejte topení postupně
  • vlhkost v místnosti by nikde neměla překročit 1,5 % (metoda CM). Nejvyšší přípustný součinitel tepelné vodivosti pro jakýkoliv druh podlahové krytiny je 0.15 K.m2/W. Pro elektrické podlahové vytápění nesmí být překročena hodnota 60W/m2

Hodnoty vedení tepla (R)

Materiál (laminátová podlaha a podložky) Hodnota tepel. propustnosti (R)
7 mm 0,056 m².K/W
8 mm 0,054 m².K/W
9 mm 0,057 m².K/W
Comfort Sound BASE 0,06 m².K/W
Comfort Sound PLUS 0,081 m².K/W
Comfort Sound PRO 0,01 m².K/W

Podklad podlahy

Při instalaci laminátové podlahy je dobrý podklad podlahy nepostradatelný, protože by to měla být dokonalá podpora Vaší laminátové podlahy a měla by zaručovat dlouhou životnost Vaší podlahy. Bez ohledu na instalovaný podklad podlahy nejprve instalujte parozábranu.

Instalace laminátové podlahy

Očistěte podlahovou plochu
Jakmile je podlaha vyčištěna a vyhlazena, je instalována parozábrana a podklad podlahy, může být položen laminát.

Click Xpress® je známý jako “rolovací” systém. To znamená, že mezi deskami není žádné napětí.Tvar pera a drážky do sebe dokonale zapadají, aby se zamezilo vůlím. Výsledkem je bezešvý spoj a pružné možnosti instalace. Systém Click Xpress® Vám umožňuje spojovat desky dvěma různými způsoby, buď pero v drážce nebo drážka v peru. Nicméně, nejjednodušší postup je pero v drážce. Celkový vzhled dokončené laminátové podlahy především závisí na orientaci desek, směru osvětlení a úrovni pohledu. Orientace může dodatečně silně působit na vnímanou velikost a perspektivu místnosti.

Rozpínavost

Mezera po obvodu podlahy
Nehledě na období 48 hodin aklimatizace před rozbalením desek, laminátové podlahy zůstanou citlivé na smrštění a roztažnost i po instalaci. Tato vlastnost může být snadno kompenzována, pokud necháte dilatační spoj 8 až 10 mm na všech stranách, s použitím dilatačních bloků. Podobný dilatační spoj by měl být ponechán okolo překážek, jako jsou potrubí, rámy dveří a prahy.

Pro větší povrchy by se měl na každých 10 metrů použít spojovací profil (jak po délce, tak po šířce), aby se kompenzovalo smrštění a prodloužení. Jestliže instalujete laminát v několika místnostech ve stejné výšce, měl by být 8 až 10 mm dilatační spoj na každé hranici mezi místnostmi, s použitím spojovacího profilu. Umístění těžkých předmětů (vodní lůžka, šatníky) na laminát není problém, provedením 8 až 10 mm dilatační spáry okolo předmětu. Pak můžete dokončit spoj obrubou nebo profilem.

. .
Délka místnosti (metry) Délka místnosti (stopy) Navrhovaná šířka dilatační spáry
3 - 9 m 10 - 30 ft. 8 mm
10,6 - 12 m 35 - 40 ft. 10 mm
13,7 - 15,2 m 45 - 50 ft13 mm
16,8 - 19,8 m 55 - 65 ft. 19 mm
21,3 - 24,3 m 70 - 80 ft22 mm
29 - 30,5 m 95 - 100 ft. 25 mm


Plocha místnosti (m2) Plocha místnosti (stopy čtver.) Navrhovaná šířka dilatační spáry
9 - 93 m2 100 - 1000 sq.ft. 8 mm
102 - 167 m2 1100 - 1800 sq.ft 10 mm
177 - 242 m2 1900 - 2600 sq.ft 13 mm
251 - 279 m2 2700 - 3000 sq.ft 16 mm

Krok 1. Podklad podlahy a povrch

Očistit podlahu
Očistěte a vyrovnejte podklad podlahy, odstraňte mastnotu; instalujte parozábranu a podklad podlahy; zkontrolujte poškození laminátových desek.

Krok 2. Výška dveřního rámu

Podřízněte dveřní obložky
Ke změření výšky dveřního rámu umístěte laminátovou desku proti dveřnímu rámu, stranou dekoru dolů; označte výšku a odřízněte dveře a dveřní rám do označené výšky. Laminátová deska pak může být snadno zatlačena pod dveřní rám.

Krok 3. První řada

Pokládka první řady řady
Předností systému Click Xpress® je to, že Vám umožňuje vybrat si svou výchozí polohu. Navíc můžete pracovat buď zprava doleva nebo zleva doprava, podle toho, co je lepší ve Vaší vlastní specifické situaci. Podle směru, ve kterém pracujete, se doporučuje začínat buď od dveří nebo rohu. Doporučuje se začít stranou pera na desce otočenou směrem ke zdi.

Možnost 1. Začátek v rohu

Začátek pokládky v rohu místnosti
Položte desku do rohu, stranou pera otočenou směrem ke zdi. Zasuňte přední hranu druhé desky do první desky s použitím metody pero do drážky a pokračujte, dokud není první řada hotová. Pamatujte si, že je třeba počítat s 8 až 10 mm vůlí mezi první řadou a zdí.


Možnost 2. Začátek od dveří

Začátek pokládky u dveří
Začněte s instalací řady u dveří a pak se pohybujte od dveří. Odřízněte desku, kterou je třeba umístit pod dveřním otvorem na takovou velikost, abyste měli jistotu, že je zde 8 až 10 mm dilatační spára a zasuňte desku dovnitř dveřního rámu. Odřízněte na velikost desky, které dokončují první řadu.

Koncová deska

Koncová lamela
Změřte délku koncové desky v řadě a odřízněte na míru. Odříznutá část této desky může být použita pro začátek další řady, za předpokladu, že tato část není kratší než asi 25 cm.

Překážky. Sloupek dveří.

Odstranění pera lamely u dveří
Jsou-li v čelní stěně další dveře: položte desky co možná nejblíže ke dveřím; osmirkujte krátkou hranu instalovaného panelu trojúhelníkovou ruční smirkovací bruskou nebo dřevěným špalíkem se smirkovým papírem a osmirkujte pero desky v předchozí řadě;

Odříznout desku
Odřízněte instalovanou desku na míru a zasuňte ji pod sloupek dveří;

Vložit lamelu
Vložte panel na místo lehkým poklepáním na jeho krátkou a dlouhou stranu do osmirkované desky podél vodorovné roviny;

Osmirkovat pero u poslední desky
Osmirkujte krátký břit drážky u poslední instalované desky;

Zasunout lamelu
Dále zasuňte dlouhou stranu druhé desky předposlední řady a zatlačte ji co možná pevně proti instalované desce. Deska může být také tažená pomocí napínacího železa.

Dokončete řadu jako v kroku 5.

Potrubí.

Vyvrtat otvor pro potrubí
Na krátkých stranách dvou desek, které budou instalovány okolo potrubí, vyvrtejte otvor o průměru o 10 mm větším než je průměr potrubí.Tyto dvě desky položte okolo trubek a stiskněte je k sobě.

Krok 4. Dokončení podlahy

Koncová lamela
Vezměte odříznutou část koncové desky v předchozí řadě a použijte ji pro začátek další řady. Začněte na stejné straně, kde jste začali předchozí řadu a znovu se ujistěte, že je dilatační spára 8 až 10 mm mezi laminátovou deskou a zdí.

Pokládka druhé řady
Zasuňte laminátovou desku proti předchozí řadě a zatlačte ji dolů.

Pokládka druhé řady 2
Zatlačte krátkou stranu další laminátové desky do předchozí desky a zatlačte dolů proti drážce v předchozí řadě.

Pokládka druhé řady 3
1. Opatrně zvedněte laminátovou desku, spolu s předchozí deskou v téže řadě v úhlu 30°.

2. Znovu ji zatlačte proti předchozí řadě.

3. Jakmile jsou desky řádně spojeny, mohou být zatlačeny dolů.

Tímto způsobem pokračujte, dokud podlaha není kompletní. Nejprve zasuňte krátké strany desek, až se spojí a až pak zaklapněte dvě spojené desky do dokončené řady.

Zabraňte poškození spojovacího zámku
Aby se zabránilo poškození spojovacího systému, důrazně se doporučuje nikdy nezasouvat celou řadu, aby se napojila na předchozí řadu. Vždy se ujistěte, že zde jsou dilatační spáry 8 až 10 mm mezi laminátovými deskami a zdmi nebo pevnými objekty.

Krok 5. Závěrečná řada

Závěrečná řada pokládky
Znovu se ujistěte, že je dilatační spára 8 až 10 mm. Počítejte se spárou, když měříte a řežete desky závěrečné řady podélně.

Instalujte závěrečnou řadu.

Vyjměte všechny expanzní bloky a vyrovnejte hrany parozábrany a podkladu podlahy, než začnete dokončování (jako je instalace lišt).

Konečné úpravy a reinstalace.

Ihned po dokončení podlahy Click Xpress® se po podlaze může chodit a můžete provést konečné úpravy. Namontujte lišty přímo na zdi, spíš než na podlahu, aby laminát pod ní se mohl roztahovat a smršťovat.

Floor Forever a Balterio na Facebooku Facebook |