Laminátové podlahy Balterio - přejděte na úvodní stranu

Laminátové podlahy Balterio – otázky a odpovědi

1. Obecně

Jsou laminátové podlahy Balterio vhodné pro alergiky?

Díky pevné a uzavřené horní vrstvě laminátové podlahy Balterio se na ní neusazuje prach. Zámkový systém Balterio ClickXpress zajišťuje dokonalé spojené laminátových lamel a tím zamezuje usazován prachu. Spolu s pravidelným čištěním nemohou roztoči a jiné částice přežít a vyvolat tak alergickou reakci.

Mohou se laminátové podlahy Balterio pokládat na podlahové topení?

Laminátové podlahy Balterio v kombinaci s jakoukoli podložkou Balterio lze položit na podlahové topení, aniž by to vedlo k vyšším nákladům na energii (viz Podlahové topení). Pokud budete pokládat laminátovou podlahu Balterio spolu s jiným typem podložky, musíte zajistit, aby tepelný odpor (R) byl nižší než 0,15 m2K/W. Poraďte se se svým dodavatelem podložky a/nebo s podlahářem. Podlahové topení, které v létě chladí, není kompatibilní s laminátovou podlahou, parketami a jinými organickými podlahovými krytinami. Podlahové topení s letním reverzním chlazením je za určitých podmínek slučitelné s laminátovými podlahami Balterio. Více informací najdete v článku o podlahovém chlazení.

Mohou se laminátové podlahy Balterio pokládat na podlahové chlazení?

Laminátové podlahy Balterio lze za určitých podmínek pokládat na podlahové chlazení nebo kombinovaný systém podlahového chlazení nebo topení. Více informací najdete v článku o podlahovém chlazení.

Jsou laminátové podlahy Balterio odolné vůči vlhkosti a vodě?

Laminátové podlahy Balterio nedoporučujeme pokládat ve vlhkém a/nebo mokrém prostředí, jako jsou např.: koupelny a sauny. Trvalá přítomnost vlhkosti a/nebo vodní páry zvyšuje riziko zvednutí lamel a tím může dojít k jejich poškození. Na laminátové podlaze Balterio také nenechávejte stát vodu. Voda by se měla okamžitě utřít. Podívejte se na podrobný návod o péči a údržbě laminátových podlah Balterio.

Je možné zpevnit laminátovou podlahu Balterio slepením spojů?

Zámkový systém ClickXpress® zaručuje trvalé a pevné spojení: zámek zapadne do drážky tak dokonale, že spoj mezi lamelami je téměř neviditelný. Další lepení spojů je zbytečné a rozhodně se nedoporučuje. Slepením spojů mezi lamelami nelze laminátovou podlahu později rozebrat a „přesunout“ jinam.

Mohou se laminátové podlahy Balterio položit na stávající laminátovou podlahu?

Laminátové podlahy Balterio lze bez problémů pokládat na stávající laminátovou podlahu, pokud je její povrch rovný a čistý. Pod novou laminátovou podlahu je nutné položit podložku. V případě podlahového topení počítejte se zvýšením nákladů na energii, protože celkový tepelný odpor různých podlahových krytin může být vyšší než 0,15 m2K/W. Proto požádejte o radu svého podlaháře nebo prodejce laminátových podlah Balterio.

Moje laminátová podlaha vrže, co s tím?

Při pokládání laminátové podlahy Balterio je nutné dodržet tyto podmínky:

 • balení se musí 48 hodin aklimatizovat v místnosti, kde bude podlaha položena
 • podklad musí být rovný, suchý a bez prachu
 • umístění parotěsné zábrany
 • použití podložky odolné proti tlaku, tj. aby se tloušťka podložky a její pružnost v tlaku a v průběhu času neměnily
 • dodržení dilatačních spár - nejméně 8 mm mezi laminátovou podlahou a zdí, rámem dveří, sloupů, atd.
 • na každých 10 m2 musí být dilatační spára nejméně 8 mm
 • pokládka podlahy ve vhodném prostředí (nepokládat do koupelen, zimních zahrad či verand, atd.)
 • dodržení vlhkosti vzduchu v místnosti - doporučená relativní vlhkost je 55-60%
 • Nižší vlhkost může mít za následek vrzání podlahy.
 • dodržení pokynů k instalaci laminátové podlahy Balterio (viz Pokládka laminátových podlah Balterio)
 • Nesprávná pokládka může mít za následek vrzání podlahy.

Jak udržovat laminátové podlahy Balterio?

Laminátové podlahy Balterio jsou na rozdíl od ostatních podlahových krytin (parket nebo koberců) nenáročné na údržbu. Stačí je čistit suchým hadrem z mikrovlákna. Důležité je, aby na podlaze nezůstala stát voda/tekutina. Více informací o údržbě najdete v článku Péče a údržba laminátových podlah Balterio.

Mohu na laminátovou podlahu Balterio postavit těžký předmět?

Na laminátové podlahy Balterio lze bez problémů postavit těžké předměty (vodní postele, skříně, kuchyňskou linku, kuchyňský ostrůvek, atd.) za předpokladu, že položená podložka je odolná proti tlaku, tj. aby se tloušťka podložky a její pružnost v tlaku a průběhu času neměnila. Kolem těchto předmětů je důležité udělat dilatační spáru nejméně 8 mm. Dilatační spáru lze schovat lištou nebo profilem Balterio. V každém případě se vyhněte bodovému zatížení. Například nohy kulečníkového stolu propojte tenkými dřevěnými lamelami, aby se hmotnost a tlak rozložily rovnoměrněji.

A co laminátové podlahy Balterio a zvířata?

Drápky psů a koček doporučujeme pravidelně stříhat. Tím se sníží možnost poškrábání laminátové podlahy. Moč a ostatní výkaly musí být okamžitě odstraněny. Laminátová podlaha se musí následně vytřít (viz Péče a údržba laminátových podlah Balterio).

Jsou laminátové podlahy Balterio bezpečné v případě požáru?

Všechny laminátové podlahy Balterio jsou testovány podle přísné evropské normy EN14041:2004. V rámci této normy se testuje i reakce laminátu na oheň. Minimální dosažená hodnota v tomto testu musí být maximálně v kategorii „E“. Laminátové podlahy Balterio toto bohatě splňují - všechny spadají do kategorie „B“ a „C“.

Jsou laminátové podlahy Balterio zdraví škodlivé?

Laminátové podlahy Balterio jsou testovány podle přísné evropské normy EN14041:2004. Značka CE na obalu je toho důkazem. Blahobyt našich spotřebitelů je na prvním místě. Středová deska laminátu se testuje na obsah formaldehydu. Standard vyžaduje, aby bylo dosaženo maximální hodnoty 3,5 mg/m2h (E1). Laminátové podlahy Balterio dosahují v průměru 10 krát lepšího výsledku. Laminátové podlahy Balterio zaručují extrémně nízkou emisi formaldehydu při manipulaci a řezání. Tím je zdravotní riziko prakticky nulové. Při impregnaci se nepoužívají žádné fenolové pryskyřice a pokud možno ani solventní inkousty v dekoračním papíru.

Laminátové podlahy Balterio a statická elektřina

Statická elektřina vzniká třením různých materiálů. Osoba, která přichází do styku s těmito materiály, může být zasažena elektrickým výbojem. Statická elektřina na laminátové podlaze může vznikat z několika příčin: v místnosti je příliš suchý vzduch v kombinaci s vysokou teplotou klimatizace, dochází k tření různých materiálů na podlaze (gumové podrážky obuvi), přítomnost mnoha elektrických přístrojů v pokoji, atd. Některé osoby jsou též na statistickou elektřinu citlivější. Většinou ale není se statistickou elektřinou problém. Pokud ale přesto tento problém nastane, obvykle stačí zvýšit relativní vlhkost vzduchu v místnosti na 55-60%. Tím se sníží nabíjení laminátové podlahy. Ve velmi výjimečných případech může být laminátová podlaha uzemněna měděným drátem. O radu požádejte svého prodejce.

Mohou laminátové podlahy Balterio vyblednout?

Laminátové podlahy Balterio jsou rezistentní vůči blednutí, ale nejsou vůči blednutí 100% odolné. Všeobecně platí, že veškerá lesklá povrchová úprava (např.: barva, sklo, nábytek, povrch automobilů) je citlivější na blednutí/změnu stupně lesku. To není považované za vadu výrobku. Povrchové blednutí nebo změna stupně lesku mohou nastat v závislosti na:

 • barvě dekoru (tmavší/červenější dekory jsou náchylnější k blednutí než světlé barvy)
 • umístění laminátu (přímé sluneční záření)
 • době položení (opotřebení a používání může způsobit změnu stupně lesku)
 • druhu krytiny, kterým je pokrytý (některé koberce/krytiny mohou poškodit ochrannou vrstvu laminátové podlahy)

2. Pokládka

V jakých případech musím položit podložku?

Při pokládání laminátové podlahy Balterio je nutná podložka (výjimkou jsou laminátové podlahy s nalepenou podložkou). Podložka slouží nejen pro vyrovnání podlahy a odstranění drobných povrchových vad (< 2 mm). Výběr správné podložky ovlivňuje akustický komfort položené laminátové podlahy. Obecně platí:

 • Pokud si přejeme snížit hluk způsobený chozením v místnosti, kde je položená laminátová podlaha (= kročejový hluk), potřebujeme objemné množství těžkého materiálu, protože toto množství bude absorbovat zvuk
 • Pokud si přejeme snížit hluk způsobený chozením, který se přes podlahu dostává k sousedům pod námi (= tranzitní zvuk), potřebujeme lehký pružný materiál, protože vzduch je dobrým zvukovým izolátorem.
 • Některé podložky nabízí kompromisní řešení pro snížení kročejového hluku a tranzitního zvuku

V jakých případech je nutné instalovat parotěsnou zábranu?

Obecně lze říci, že při pokládání laminátové podlahy Balterio je použití parotěsné zábrany (= plastové fólie) nutné. Parotěsná zábrana zamezuje problémům se vzlínající vlhkostí, tím zabraňuje zvednutí laminátové podlahy a vzniku škody. U některých podložek je parotěsná zábrana integrovaná, jako například u podložek Balterio Comfort Sound BASE, Balterio Comfort Sound PLUS a Balterio Comfort Sound PRO. Pokud zvolíte některou z těchto podložek, je instalace samostatné parotěsné zábrany zbytečná.

Musím pod laminátovou podlahou s nalepenou podložkou ještě instalovat parotěsnou zábranu?

Při pokládání všech laminátových podlah je použití parotěsné zábrany (= plastové fólie) nutné, i v případě nalepené podložky na lamele. Parotěsná zábrana totiž zamezuje problémům se vzlínající vlhkostí, tím zabraňuje zvednutí laminátové podlahy a vzniku škody.

Podklad je nerovnoměrný. Mohu nerovnosti vyrovnat položením různých podložek na sebe nebo vedle sebe?

Použití různých typů podložek pod laminátové podlahy Balterio se nedoporučuje. Důležité je, aby byl podklad stabilní a odolný proti tlaku. Tím se zabrání poškození zámkového systému mezi lamelami. Nerovnoměrný podklad se doporučuje vyrovnat např.: egalizační maltou. Na suchou vyrovnávací vrstvu se nejprve položí parotěsná zábrana, potom podložka Balterio a na ni laminátová podlaha Balterio.

Jak dlouho mám před pokládáním laminátové podlahy Balterio čekat na vyschnutí cementového potěru/čerstvého betonu?

Laminátové podlahy Balterio se mohou pokládat pouze na suchý podklad. Doba schnutí závisí na tloušťce podkladu. Obecně platí:

 • 1 týden na cm do tloušťky 4 cm
 • 2 týdny na cm pro silnější vrstvy než 4 cm

Příklad: pro cementový podklad o tloušťce 6 cm je celková doba schnutí: (4 cm x 1 týden) + (2 cm x 2 týdny) = 8 týdnů. Chcete-li mít absolutní jistotu, že cementový podklad je úplně suchý, proveďte měření vlhkosti podkladu.

Mohou se laminátové podlahy Balterio položit na dřevěnou podlahu?

Pokud je dřevěná podlaha stabilní a vykazuje nerovnosti menší než 2 mm, položí se nejprve podložka Balterio Comfort Sound PRO, poté laminátová podlaha Balterio. V tomto případě se nesmí podložka k sobě lepit, protože v dřevěné podlaze může být přítomna zbytková vlhkost, která musí mít prostor uniknout. Pokud dřevěná podlaha vykazuje nerovnosti menší než 2 mm a není stabilní, doporučujeme ji nejprve stabilizovat.

Mohou se laminátové podlahy Balterio položit na přilepený koberec?

Laminátové podlahy Balterio mohou být položeny na celoplošně přilepený koberec s krátkým vlasem za předpokladu, že se přes něj položí ještě jedna podložka Balterio. Pokud je koberec připevněný přímo na zem (betonovou podlahu, atd.), musí se nejprve položit parotěsná zábrana. Na koberec s dlouhými vlasy se nesmí laminátové podlahy Balterio pokládat. Nejedná se stabilní podloží a může dojít k poškození zámkového systému laminátové podlahy. Tento typ koberce se tedy musí před pokládkou nejprve odstranit.

Mohou se laminátové podlahy Balterio položit na dlaždice?

Pokud se jedná o hladké dlaždice s hladkými spoji, bez větších struktur, položte nejdříve podložku Comfort Sound a na ni pak laminátovou podlahu Balterio. Ve všech ostatních případech doporučujeme podklad nejprve vyrovnat.

Mohou se laminátové podlahy Balterio položit do kuchyně?

Laminátové podlahy se mohou pokládat i v kuchyních. Doporučujeme si zvolit laminátovou podlahu Balterio s vysokou odolností opotřebení (min. AC4/třída 32) a bez V-drážky. Případné skvrny na podlaze se musí ihned odstranit. Důležité je i správně postupovat při úklidu laminátové podlahy podle článku o Péči a údržbě laminátových podlah Balterio.

Jaká je maximální délka laminátové podlahy Balterio bez dilatačních spár?

Stejně jako ostatní organické podlahové krytiny i laminátová podlaha se rozpíná a smršťuje vlivem teploty a vlhkosti vzduchu. Proto se doporučuje, aby se u každých 10 metrů udělala dilatační spára minimálně 8 mm. Tato dilatační spára se schová pomocí Balterio Spojovacího profilu.

Mohou se laminátové podlahy Balterio pokládat z jedné místnosti do druhé bez přerušení?

Nedoporučuje se to. Stejně jako ostatní organické podlahové krytiny i laminátová podlaha se vlivem teploty a vlhkosti vzduchu rozpíná a smršťuje. Teplota a relativní vlhkost se mohou v každé místnosti lišit (místnost na severní straně x místnost na jižní straně). Díky tomu se laminátová podlaha v každé z místnosti jinak rozpíná a jinak smršťuje.

Mohu laminátovou podlahu Balterio položit na verandu?

Laminátové podlahy Balterio jsou vysoce odolné vůči opotřebení, proto se mohou položit i na verandu. Pokud je ale veranda směrovaná na jih a proniká do ní přímé sluneční záření, může laminátová podlaha lehce změnit barvu. Na vnější straně venkovních dveří by měla být rohož, která absorbuje vlhkost a nečistoty. Vysoké teplotní rozdíly způsobují smršťování a rozpínání laminátové podlahy, proto jsou důležité dostatečné dilatační spáry minimálně 8-10 mm.

Mohou se laminátové podlahy Balterio položit do koupelny?

Laminátové podlahy Balterio nejsou vhodné do koupelen a dalších vlhkých místností (sauny). Stálá vlhkost vzduchu a časté vlhké skvrny mohou způsobit zvednutí lamel.

Jak řezat laminátové podlahy Balterio?

Pro čistý řez je nejlepší řezat laminátové podlahy Balterio pilou, která má jemné zuby. Čistý řez však není ve většině případů nutný, protože je obvykle zakrytý lištou nebo profilem.

Jaký typ pily použít pro řezání laminátových podlah Balterio?

Je možné použít řezačku, tzv. gilotinu, ale řez nikdy nebude čistý. Odříznutý kus laminátové podlahy bude vždy zakrytý lištou nebo profilem.

Jaký je nejlepší směr pro pokládání laminátové podlahy Balterio?

Z technického hlediska se mohou laminátové podlahy Balterio pokládat všemi směry, a to i diagonálně! Různé zámkové systémy CXP, DXP a PXP zaručují stabilní a trvanlivé spojení v každém směru. Při pokládání laminátové podlahy Balterio diagonálně zbyde více odpadu. Nejjednodušší je pokládka v podélném směru místnosti. Nicméně z estetického hlediska se doporučuje, aby se laminátové podlahy Balterio pokládali ve stejném směru, jako je hlavní zdroj světla v místnosti.

Jak mám začít s pokládkou laminátové podlahy Balterio?

Doporučuje se začít v rohu za vstupními dveřmi a pokračovat v podélném směru místnosti. Po položení parotěsné zábrany a podložky pokládáme první lamelu drážkou ke zdi. Lamely u dveří se zasazují pod zárubně dveří seříznuté pilou ocaskou. Více v Návodu na pokládku laminátových podlah Balterio.

Jak nejlépe řezat lišty na pokos?

Řezání lišt na pokos není obtížné, pokud máte správné nástroje. Pokud máte pokosnici s pilou, postupujte následovně:

 • 1. Položte lištu kolmo k jedné z vnitřních stěn pokosnice (stejně, jako by byla položena lišta ke zdi) a upevněte ji tak, aby se při řezání nepohybovala.
 • 2. Použijte pilu nebo ruční pilu s jemnými zuby.
 • 3. Řezejte doleva nebo doprava v závislosti na úhlu, který chcete získat. Pokud máte stolní pokosnici s motorem, který se může otáčet ve svislé rovině vlevo nebo vpravo, položte lištu horizontálně dekorační stranou nahoru.
 • 4. Řezejte doleva nebo doprava v závislosti na úhlu, který chcete získat. Pokud se motor může otáčet pouze ve vodorovné rovině vlevo nebo vpravo, položte lištu kolmo a pevně ji upevněte, aby se při řezání nepohybovala.
 • 5. Ve všech případech musí být list pily ostrý a s jemnými zuby, aby nedošlo k poškození dekoru lišty.

Jaké jsou výhody laminátové podlahy Balterio, pokud ji v místnosti položím diagoniálně?

V tomto případě počítejte s větším odpadem.

Proč by měla být vzdálenost mezi dvěma příčnými spoji ve dvou sousedních řadách minimálně 25 cm?

Vzdálenost 25 cm mezi dvěma příčnými spoji ve dvou sousedních řadách je důležitá pro pevnost a stabilitu položené laminátové podlahy.

Je nutné přibít lepící lišty na laminátovou podlahu?

Laminátové podlahy Balterio jsou organické materiály, a proto jsou náchylné k lehkému smršťování a/nebo rozpínání, v závislosti na vlhkosti vzduchu a teplotě místnosti. Lepící lišty by proto neměly být přibity na laminátovou podlahu Balterio. Elastické lepící proužky na zadní straně lišty zajišťují, aby se lišta lehce přizpůsobovala laminátové podlaze. U přibitých lišt k tomu nedochází a může se stát, že se laminátová podlaha Balterio zvedne, čímž dojde k jejímu poškození.

Mohu dilatační spáru vyplnit montážním silikonem místo lišty?

Vyplněním dilatačním spáry montážním silikonem se nedoporučuje, protože se tak nanese hmota do dilatační spáry. Při rozpínání laminátové podlahy může montážní silikon vystoupit nahoru. Plně vytvrzený montážní silikon může způsobit, že se rozpínáním laminátová podlaha zvedne, čímž dojde k jejímu poškození. Proto raději nechte dilatační spáru prázdnou a zakryjte ji lištou nebo profilem.

Mohu pomocí silikonu připevnit lišty nebo profily k podlaze nebo ke zdi?

Je přísně zakázáno používat silikon k montáži lišt a profilů, protože silikony mohou obsahovat plastifikátory, které uvolňují dekorativní potisky z lišt a/nebo profilů. K připevnění lišt a/nebo profilů použijte klipsy Balterio, šrouby nebo hřebíky. Pokud chcete použít lepidlo, pak jedině lepidlo nebo tmel na bázi akrylátové/vodní disperze.

3. Údržba

Jak mám uklízet laminátovou podlahu Balterio?

Laminátové podlahy Balterio vyžadují minimální údržbu, a proto se snadno uklízí. Denní úklid je nejjednodušší suchým hadrem z mikrovlákna. Magnetické vlastnosti suchého hadru z mikrovlákna zajistí, aby i malé částice prachu usazené v drážkách byly odstraněny. Laminátové podlahy Balterio můžete uklízet i vysavačem za předpokladu, že u vysavače máte parketový kartáč nebo nasadíte hubici s kartáčem. Více tipů najdete v článku o Péči a údržbě laminátových podlah Balterio.

Jak odstraním zbytky lepidla?

Zbytky lepidla (např. od malířské lepící pásky) nejlépe odstraníte malým množstvím acetonu na čistém hadříku, nanesením pouze na samotnou skvrnu. Lehce třete, dokud se zbytky lepidla neuvolní. Doporučujeme přetřít vlhkým hadrem.

Jak nejlépe odstraním skvrny?

Většinu skvrn lze odstranit navlhčeným hadrem nebo pomocí malého množství acetonu na čistém hadru. Mastné skvrny jsou často důsledkem mastných zbytků, které zůstávají po vytírání. Může to být způsobeno některými čisticími prostředky. Doporučujeme smíchat 2 ml citronové šťávy nebo octa s čistou vodou (5-10 litrů) a laminátovou podlahu vytřít dobře vyždímaným hadrem (viz Péče a údržba o laminátové podlahy Balterio). V případě velkých mastných skvrn postup opakujte.

Mohou se laminátové podlahy Balterio poškrábat?

Stejně jako všechny typy podlahových krytin (parkety, přírodní kámen, keramické podlahy, koberce, pvc) se i laminátové podlahy Balterio mohou poškrábat, a to zejména ostrými předměty. Laminátové podlahy Balterio jsou vybaveny vrchní ochrannou vrstvou (melamin), díky které jsou odolné proti poškrábání. Přesto ale k němu může dojít. Vrchní ochranná vrstva je odolná vůči běžnému domácímu užívání a lehkému komerčnímu využití. Pokud se chcete dlouhodobě těšit z Vaší laminátové podlahy Balterio, je pro to potřeba učinit některá opatření. Jemný prach, písek, kameníky by měla zachytit kvalitní rohož u vchodových dveří nebo posuvných dveří na terasu. Nohy židlí a jiného pohyblivého nábytku je třeba podlepit, např.: plstěnými podložkami nebo měkkými pryžovými nástavci. Pravidelně tuto ochranu kontrolujte. Kolečka u mobilního nábytku by také měla být z měkké pryže. V případě kancelářských židlí by měla být snadno otočná. Kolečka a hubice u vysavačů by měly splňovat tyto podmínky: kolečka snadno otočná a hubice s kartáčem. Ujistěte se, že se spodní část hubice nedotýká laminátové podlahy a neodírá ji. Také se vyhněte příliš tvrdým smetákům. Používejte smeták s měkkými štětinami.

Mohu laminátovou podlahu čistit parním čističem?

Vrchní ochranná vrstva laminátových podlah Balterio umožňuje velmi snadnou údržbu. Čištění parním čističem je tudíž zbytečné a rozhodně se nedoporučuje. Horká pára může způsobit rozpínání spojů mezi laminátovými lamelami a tím se zvyšuje riziko poškození podlahy.

Mohu laminátovou podlahu Balterio lakovat?

Laminátové podlahy Balterio jsou vybaveny vrchní ochrannou vrstvou, která je z melaminu. Postačí ji čistit hadrem z mikrovlákna, při větší nečistotě dobře vyždímaným čistým hadrem. Tato péče Vám zajistí, že se budete z laminátové podlahy Balterio těšit mnoho let. Čištění detergenty se nedoporučuje, protože mohou vrchní ochrannou vrstvu porušit. Laminátové podlahy Balterio tedy není třeba lakovat.

4. Opravy

Jak mohu opravit díru v poškozené laminátové podlaze Balterio?

Menší poškození laminátové podlahy Balterio (hlubší rýhy nebo dirky vzniklé spadlým předmětem) lze opravit pomocí sady k opravě laminátových podlah. Tyto sady jsou většinou vybaveny určitým počtem barev, které lze míchat. Díky tomu získáte nejvěrnější odstín poškozené laminátové podlahy. Více informací získáte u svého prodejce.

Floor Forever a Balterio na Facebooku Facebook |